Slide item 1

2013. évi gazdálkodásról

Tarnaszentmária Község Önkormányzat Képviselőtestületének

5/2014.(IV.30) önkormányzati rendelete

Tarnaszentmária Község Önkormányzat

2013. évi gazdálkodásáról

 

 

 

 

Tarnaszentmária Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.törvény 91 §-a alapján a következő rendeletet alkotja.

 

1.§

 

 

(1)     Tarnaszentmária Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az l.sz. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

 

2013. évi tényleges bevétel             16.122 ezer Ft

2013 évi tényleges kiadás                17.403 ezer Ft

 

(2)     A bevételek szakfeladatonkénti részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza.

 

(3)     A kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

 

(4)     Tarnaszentmária Község Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza.

 

(5)     Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést az 5.sz. melléklet szerint elfogadja.

 

(6)     Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 6.sz. melléklet tartalmazza.

(7)     Az egyszerűsített eredménykimutatást a 7.sz. melléklet tartalmazza.

(8)     A normatív állami támogatás elszámolását a 8.sz. melléklet tartalmazza.

(9)     Tarnaszentmária Község Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a 9.sz. melléklet tartalmazza.

(10) A vagyonkimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

 

2. §

 

A rendelet 2014. április 30-án lép hatályba.

 

Verpelét, 2014. április 29.

 

...........................................

...........................................

jegyző

polgármester

Névnap


Keresés

Közadatkereső

ÁNYK

e-Hivatal

Hirdetések

Feltöltés alatt.