Slide item 1

Önkormányzati rendelet 2014. évi költségvetésről szóló 2014.II.19. rendelet módosításáról

TARNASZENTMÁRIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

 

6./2014.(IX.10.) önkormányzati rendelet

 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (II.19) rendelet módosításáról

 

Tarnaszentmária Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

(1) A 2014.január 1 - 2014.június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

 

Költségvetési bevételét

 

5.013 E Ft-tal

 

Költségvetési kiadását

 

5.013 E Ft-tal

 

 

módosítja és az önkormányzat 2014. évi

 

módosított költségvetési bevételét

28.446 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

28.446 E Ft-ban

 

állapítja meg.

 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

 

22.822  E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

5.462 E Ft

Személyi juttatások

1.153 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.322 E Ft

Dologi kiadások

5.495 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.390 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

3.390 E Ft

-          ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

2.950 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

2.950 E Ft

Felújítások

2.674 E Ft

Tartalék

 

21.951 E Ft

12.715 E Ft

2.520 E Ft

2.950 E Ft

450 E Ft

230 E Ft

3.086 E Ft

6.495 E Ft

6.495 E Ft

 

Költségvetési bevételek összesen

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Maradvány igénybevétele

 

 

28.446 E Ft Költségvetés módosított bevételeit és

28.446 E Ft Költségvetés módosított kiadásait

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

 

 

2. §

 

 

 

(1) Tarnaszentmária Községi Önkormányzat a személyi juttatások előirányzatát 844 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 0 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.219 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(2) A Községi Önkormányzati hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatát 2.950 E Ft összeggel felemeli.

(3)Tarnaszentmária Községi Önkormányzat a bevételi előirányzatai közül a működési támogatások előirányzatát 97 E Ft-tal, működési támogatások 1.966 E Ft-tal megemeli.

 

  1. 3. §

 

 

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3. mellékletek tartalmazzák.

 

 

4. §

 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Kihirdetve 2014.09.09. napján

 

 

 

Vasasné dr. Zelei Mónika

Czipó László

jegyző

polgármester

 

 

 


[1] A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a költségvetési rendeletben foglaltak szerint célszerű bemutatni.

 

[2] A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.

Névnap


Keresés

Közadatkereső

ÁNYK

e-Hivatal

Hirdetések

Feltöltés alatt.