Slide item 1

7. sz. rendelet Szmsz módosítás

7./2014.(X.21.) önkormányzati rendelet

 

 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Tarnaszentmária Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

 

1.§

 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi lép:

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NÉVSORA

Név

Czipó László polgármester

Vágnerné Szabó Katalin alpolgármester

Bujáki János képviselő

Kovács József képviselő

Hegedűs András képviselő

Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző

Szabó József falugazdász

 

2.§

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet 2. számú függeléke helyébe az alábbi lép:

 

Tarnaszentmária Község Önkormányzat képviselő-testület bizottsága

 

Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó, Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság

 

Elnök: Hegedűs András

Képviselő tagja: Kovács János, Bujáki János

 

 

 

3.§

 

Záró rendelkezés

 

Ezen rendelet 2014. október 21. napján lép hatályba.

 

 

Névnap


Keresés

Közadatkereső

ÁNYK

e-Hivatal

Hirdetések

Feltöltés alatt.