Slide item 1

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat - 2022.

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához.

 

Az „A” típusú pályázatra azok a Tarnaszentmária területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók  jelentkezhetnek,  akik  felsőoktatási intézményben  (felsőoktatási  hallgatói  jogviszony  keretében)  teljes  idejű  (nappali munkarend)  alapfokozatot  és  szakképzettséget  eredményező  alapképzésben, mesterfokozatot  és  szakképzettséget  eredményező  mesterképzésben,  osztatlan  képzésben vagy  felsőoktatási  szakképzésben  folytatják  tanulmányaikat.  

 

A „B” típusú pályázatra azok a Tarnaszentmária területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Benyújtandó iratok:

  • A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2021/2022. tanév első félévéről. (csak az „A” típusú pályázatnál)

·          igazolás a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

  • a pályázati kiírásban meghatározott kötelező melléklet (jövedelemnyilatkozat)

·          a szociális rászorultságot igazoló egyéb okiratok

·          lakcímkártya másolata az életvitelszerűen egy háztartásban élőkre vonatkozóan

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokban léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

 

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Verpelét Város Önkormányzatához (3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.) Kavisánszki Nikolett ügyintézőhöz egy példányban – a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt – kell benyújtani.

A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

  

Palyazati kiiras A_2022.docx

Palyazati kiiras B_2022.docx

Melléklet jovedelemnyilatkozat.docx

Névnap


Keresés

Közadatkereső

ÁNYK

e-Hivatal